Es tracta d’un castell medieval edificat per l’Ordre del Temple sobre un turó de 115 metres que domina tant l’actual població com el meandre de l’Ebre. Hereu d’una fortificació islàmica del segle XI, els nous amos templers la desmuntaren per bastir-ne la nova seguint els criteris defensius establerts per l’ordre a Terra Santa. Això n’ha fet un dels millors exemples d’arquitectura militar templera a Europa, tot i les modificacions sofertes en els segles posteriors.

Castell templer s XII-XIII

En mans dels templers des de l’any 1153 la nova edificació es va dur a terme entre els segles XII i XIII i va consistir no només en les estructures militars, sinó també en totes aquelles destinades a la vida religiosa dels templers i a les activitats administratives de la comana.

L’accés actual ens du davant la muralla oest. Els seus 25 metres d’alçada devien semblar encara més impressionants quan el pàrquing era un fossar per dificultar tant un possible assalt com la excavació de mines per danyar els murs. Es tracta d’una sòlida paret de carreus rectangulars molt ben tallats i perfectament alineats. Per arribar a la porta s’havia de recórrer bona part de la muralla nord, protegida per cinc torres. La porta no és l’original i la barbacana data del segle XVII, en un intent de millorar les defenses amb l’aparició de l’artilleria. A la dreta de la porta, l’imponent Torre del tresor protegia l’entrada.

Sales i recintes del castell

La porta donava accés al recinte jussà, on hi haguéssim trobat bona part de les instal·lacions de serveis necessàries pel castell, incloent magatzems, corrals i cisternes. Se’ns ha conservat tant sols part de l’anomenada Cavallerissa, encara que en època templera sembla haver tingut funcions administratives.

El pas al recinte sobirà es feia al segles XIII-XIV mitjançant un pont llevadís de fusta que superava un fossat. A la zona d’accés hi trobem encara el cos de guàrdia i una cisterna. L’espai del recinte sobirà s’estructurava en torn al pati d’armes. A la dreta estava el refectori i a l’esquerra un edifici avui desaparegut on hi hauria probablement les cavallerisses i els dormitoris dels templers. En front s’hi troba el celler i els graners. A sobre seu, l’església i la sala del Comanador. L’església, dedicada a la Mare de Déu de la Gràcia, és d’una gran sobrietat, amb una sola nau coberta amb volta de canó i està perfectament integrada en l’estructura del castell. Des d’ella, una estreta escala de cargol ens permet l’accés a la terrassa superior, on les vistes sobre el riu són impressionants.

 

+info a Internet:

Castell de Miravet – Monuments de Catalunya 

Castell de Miravet – Patrimoni Cultural

Fitxa tècnica

Distancia: 43 km
Trigues en arribar: 45 minuts
Població: Miravet
Com arribar-hi:

Veure ruta