AVÍS LEGAL

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Titular del lloc web: Noemí Batista Maymús, NIF 39695746T
Direcció: c/ Cuesta, 8, Lledó (TERUEL), Espanya
Contacte: Tel. 685317997 – Email: info@casadelasletras.es
Activitat: Casa rural d’allotjament turístic

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El portal web https://www.casadelasletras.es té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.

L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

El titular del lloc web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Amb l’objecte de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts de la mateixa podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de Casa de las Letras i Noemí Batista Maymús o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics inclosos al lloc web.

El titular del lloc web prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc web.

L’ús dels continguts ha de respectar la seva llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del titular del lloc web Casa de las Letras.

Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

 • Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics.
 • Es citi expressament al titular del lloc web com a font i origen d’aquells.
 • El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb els fins de la web i / o activitat del titular del lloc web.
 • No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel titular del lloc web, prèvia i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

El titular del lloc web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguessim estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el titular del lloc web.

RESPONSABILITAT

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

Tant l’accés al lloc web, com l’ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

El titular del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent a la pàgina web https://www.casadelasletras.es.

No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI, el titular del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb el titular del lloc web.

El titular del lloc web no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc web, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte jurídic vinculant de les mateixes.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al titular del lloc web, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular del lloc web i de les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. El titular del lloc web tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços al lloc web https://www.casadelasletras.es hauran de respectar les següents condicions:

 • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Casa de las Letras de la pàgina que realitza l’enllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • El titular del lloc web pot sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació del titular del lloc web.
 • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin al titular del lloc web excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a aquells casos que es recaptin, tractin o emmagatzemin dades personals, es farà en conformitat amb la Política de Privacitat publicada en la pàgina web i que pot consultar al peu o footer del lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el titular del lloc web i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l’Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona, Espanya.

Responsable:

Noemí Batista Maymús – NIF 39695746T

Contacte:

c/ Cuesta, 8, Lledó (Teruel)
Email: info@casadelasletras.es
Tel. 685317997
www.casadelasletras.es

Finalitats:

Tràmits Administratius. Gestions de trànsit, herències, escriptures o altres encàrrecs administratius
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
Gestió de clients: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
Gestió de potencials: Gestió de clients potencials i contactes
Protecció de dades: Protecció de Dades i privacitat de la informació
Gestió Qualitat: Certificació ISO Qualitat
Consultes Website: Resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web
Comunicacions comercials: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial
Borsa de treball: Selecció de personal

Legitimació:

Tràmits Administratius: Consentiment explícit de l’interessat
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Obligació jurídica del responsable del tractament
Gestió de clients: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte
Gestió de potencials: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte
Protecció de dades: Obligació jurídica del responsable del tractament
Gestió Qualitat: Interès legítim del responsable del tractament o de tercers
Consultes Website: Consentiment explícit de l’interessat
Comunicacions comercials: Consentiment explícit de l’interessat
Borsa de treball: Consentiment explícit de l’interessat

Conservació:

Tràmits Administratius: Durant un termini de 6 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Gestió de clients: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Gestió de potencials: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès
Protecció de dades: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Gestió Qualitat: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Consultes Website: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès
Comunicacions comercials: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat
Borsa de treball: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès

Destinataris:

Tràmits Administratius: Administració pública amb competència en la matèria
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
Gestió de clients: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
Protecció de dades: Administració pública amb competència en la matèria. Agència Espanyola de Protecció de Dades
Gestió Qualitat. Entitats de certificació ISO

Transferències internacionals:

No realitzem transferències internacionals de les seves dades

Procedència:

Tràmits Administratius
Clients: El propi interessat o el seu representant legal
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria
Clients: El propi interessat o el seu representant legal
Proveïdors: El propi interessat o el seu representant legal
Gestió de clients
Clients: El propi interessat o el seu representant legal
Gestió de potencials
Potencials: El propi interessat o el seu representant legal
Protecció de dades
Empleats: El propi interessat o el seu representant legal
Gestió Qualitat
Empleats: El propi interessat o el seu representant legal
Consultes Website
Contactes web: El propi interessat o el seu representant legal
Comunicacions comercials
Clients: El propi interessat o el seu representant legal
Potencials: El propi interessat o el seu representant legal
Borsa de treball
Candidats d’ocupació: El propi interessat o el seu representant legal

Drets:

Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seva portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació a la nostra “Política de Privadesa i Protecció de Dades”.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta “Política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l’Estat Membre espanyol.

En conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com vam realitzar aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Per tot l’exposat, un cop revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti com a prova de la seva conformitat i consentiment.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a aquells casos que es recullin, tractin o emmagatzemin dades personals, es farà en conformitat amb la Política de Privacitat publicada en la pàgina web i que pot consultar al peu o footer del lloc web.

LLI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el titular del lloc web i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l’Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, Espanya.

2. RESPONSABLE DEL TRATAMENT

Qui recull i tracta les seves dades?
El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’estat membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:
Casa de las Letras, Noemí Batista Maymús, NIF 39695746T

Com pot contactar amb nosaltres?
Domicili postal: 
c/ Cuesta, 8, LLedó – Teruel (Espanya) – Email: info@casadelasletras.es – Telèfon: 685317997

3. MESURES DE SEGURETAT

Què fem per garantir la privacitat de les seves dades?
La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos a què estan exposats.

Entre d’altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per a què volem tractar les seves dades?
Necessitem la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les seves dades personals, de manera que a continuació li detallem els usos i finalitats previstes.

 • Tràmits Administratius. Gestions de trànsit, herències, escriptures o altres encàrrecs administratius.
 • Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa.
 • Gestió de clients: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa.
 • Gestió de potencials: Gestió de clients potencials i contactes.
 • Protecció de dades: Protecció de Dades i privacitat de la informació.
 • Gestió Qualitat. Certificació ISO Qualitat.
 • Consultes Website. Resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web.
 • Comunicacions comercials: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial.
 • Borsa de treball: Selecció de personal.

Durant quant de temps conservem les seves dades?
Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Llevat que hi hagi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

 • Tràmits Administratius: Durant un termini de 6 anys a partir de l’última confirmació d’interès
 • Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
 • Gestió de clients: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
 • Gestió de potencials: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès
 • Protecció de dades: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
 • Gestió Qualitat: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
 • Consultes Website: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès
 • Comunicacions comercials: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat
 • Borsa de treball: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès

5. LEGITIMACIÓ DEL TRATAMENT

Per què tractem les seves dades?
La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

 • Tràmits Administratius: Consentiment explícit de l’interessat
 • Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Obligació jurídica del responsable del tractament
 • Gestió de clients: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte
 • Gestió de potencials: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte
 • Protecció de dades: Obligació jurídica del responsable del tractament
 • Gestió Qualitat: Interès legítim del responsable del tractament o de tercers
 • Consultes Website: Consentiment explícit de l’interessat
 • Comunicacions comercials: Consentiment explícit de l’interessat
 • Borsa de treball: Consentiment explícit de l’interessat

6. DESTINATARIS DE LES VOSTRES DADES

A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?

De vegades, per poder complir amb les nostres obligacions legals i el nostre compromís contractual amb vostè, ens veiem davant l’obligació i necessitat de cedir alguns dels seus dades a certes categories de destinataris, les quals especifiquem a continuació:

 • Tràmits Administratius: Administració pública amb competència en la matèria
 • Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
 • Gestió de clients: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
 • Protecció de dades: Administració pública amb competència en la matèria. Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Gestió Qualitat. Entitats de certificació ISO

A més de les categories de destinataris als quals se cedeixen dades, també podriem cedir-los a les següents organitzacions (únicament apareixeràn si es cedissin dades a altres organitzacions):

¿Fem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?
No realitzem transferències internacionals de les seves dades

7. PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTATS

D’on hem obtingut les seves dades?

Tràmits Administratius

 • Clients: El propi interessat o el seu representant legal

Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria

 • Clients: El propi interessat o el seu representant legal
 • Proveïdors: El propi interessat o el seu representant legal

Gestió de clients

 • Clients: El propi interessat o el seu representant legal

Gestió de potencials

 • Potencials: El propi interessat o el seu representant legal

Protecció de dades

 • Empleats: El propi interessat o el seu representant legal

Gestió Qualitat

 • Empleats: El propi interessat o el seu representant legal

Consultes Website

 • Contactes web: El propi interessat o el seu representant legal

Comunicacions comercials

 • Clients: El propi interessat o el seu representant legal
 • Potencials: El propi interessat o el seu representant legal
  Borsa de treball

Borsa de treball

 • Candidats d’ocupació: El propi interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem?

Tràmits Administratius

Clients

 • Dades identificatives
  • Nom i cognoms
  • Adreça postal
  • NIF / NIE / Passaport
  • Adreça electrònica
  • Telèfon
 • Econòmics, financers i d’assegurances
  • Dades bancàries

Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria

Finalitats: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

Clients

 • Dades identificatives
  • Nom i cognoms
  • Adreça postal
  • NIF / NIE / Passaport
  • Adreça electrònica
  • Telèfon
 • Econòmics, financers i d’assegurances
  • Dades bancàries
 • Transaccions de béns i serveis
  • Transaccions financeres

Proveïdors

 • Dades identificatives
  • Nom i cognoms
  • Adreça postal
  • NIF / NIE / Passaport
  • Adreça electrònica
  • Telèfon
 • Econòmics, financers i d’assegurances
  • Dades bancàries
 • Transaccions de béns i serveis
  • Transaccions financeres

Gestió de clients

Finalitats: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

Clients

 • Dades identificatives
  • Nom i cognoms
  • Adreça postal
  • NIF / NIE / Passaport
  • Adreça electrònica
  • Telèfon
 • Econòmics, financers i d’assegurances
  • Dades bancàries
 • Transaccions de béns i serveis
  • Transaccions financeres

Gestió de potencials

Finalitats: Gestió de clients potencials i contactes

Potencials

 • Dades identificatives
  • Nom i cognoms
  • Adreça postal
  • NIF / NIE / Passaport
  • Adreça electrònica
  • Telèfon

Protecció de dades

Finalitats: Protecció de Dades i privacitat de la informació

Empleats

 • Dades identificatives
  • Nom i cognoms
  • NIF / NIE / Passaport
  • Adreça electrònica
 • Detalls d’ocupació
  • Llocs de treball

Gestió Qualitat

Empleats

 • Dades identificatives
  • Nom i cognoms
  • NIF / NIE / Passaport
  • Adreça electrònica
 • Acadèmic i professionals
  • Experiència professional
 • Detalls d’ocupació
  • Professió
  • Llocs de treball

Consultes Website

Contactes web

 • Dades identificatives
  • Nom i cognoms
  • Adreça electrònica
  • Telèfon

Comunicacions comercials

Finalitats: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial

Clients

 • Dades identificatives
  • Nom i cognoms
  • Adreça electrònica

Potencials

 • Dades identificatives
  • Nom i cognoms
  • Adreça postal
  • NIF / NIE / Passaport
  • Adreça electrònica
  • Telèfon

Borsa de treball

Finalitats: Selecció de personal

Candidats d’ocupació

 • Dades identificatives
  • Nom i cognoms
  • Adreça postal
  • Adreça electrònica
  • Telèfon
 • Acadèmic i professionals
  • Titulacions
  • Historial de l’estudiant
  • Experiència professional
  • Currículum Vitae
 • Característiques personals
  • Ddes d’estat civil
  • Sexe
  • Nacionalitat
  • Llengua materna
  • Data de naixement
 • Circumstàncies socials
  • Llicències, permisos i autoritzacions
 • Detalls d’ocupació
  • Professió
  • Historial del treballador

8. DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que l’emparen?

La normativa vigent de protecció de dades li s’empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

Aquí us expliquem quins són els drets que l’assisteixen:

 • Sol·licitar el ACCÉS a les seves dades personals
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”)
 • LIMITAR o OPOSAR a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?
Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Tràmits Administratius
Responsable: Casa de las Letras, Noemí Batista Maymús
Adreça: c/ Cuesta, 8, Lledó, Teruel, Espanya
Telèfon: 685317997
Email: info@casadelasletras.es
Pàgina web: https://www.casadelasletras.es

Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria
Responsable: Casa de las Letras, Noemí Batista Maymús
Adreça: c/ Cuesta, 8, Lledó, Teruel, Espanya
Telèfon: 685317997
Email: info@casadelasletras.es
Pàgina web: https://www.casadelasletras.es

Gestió de clients
Responsable: Casa de las Letras, Noemí Batista Maymús
Adreça: c/ Cuesta, 8, Lledó, Teruel, Espanya
Telèfon: 685317997
Email: info@casadelasletras.es
Pàgina web: https://www.casadelasletras.es

Gestió de potencials
Responsable: Casa de las Letras, Noemí Batista Maymús
Adreça: c/ Cuesta, 8, Lledó, Teruel, Espanya
Telèfon: 685317997
Email: info@casadelasletras.es
Pàgina web: https://www.casadelasletras.es

Protecció de dades
Responsable: Casa de las Letras, Noemí Batista Maymús
Adreça: c/ Cuesta, 8, Lledó, Teruel, Espanya
Telèfon: 685317997
Email: info@casadelasletras.es
Pàgina web: https://www.casadelasletras.es

Gestió Qualitat
Responsable: Casa de las Letras, Noemí Batista Maymús
Adreça: c/ Cuesta, 8, Lledó, Teruel, Espanya
Telèfon: 685317997
Email: info@casadelasletras.es
Pàgina web: https://www.casadelasletras.es

Consultes Website
Responsable: Casa de las Letras, Noemí Batista Maymús
Adreça: c/ Cuesta, 8, Lledó, Teruel, Espanya
Telèfon: 685317997
Email: info@casadelasletras.es
Pàgina web: https://www.casadelasletras.es

Comunicacions comercials
Responsable: Casa de las Letras, Noemí Batista Maymús
Adreça: c/ Cuesta, 8, Lledó, Teruel, Espanya
Telèfon: 685317997
Email: info@casadelasletras.es
Pàgina web: https://www.casadelasletras.es

Borsa de treball
Responsable: Casa de las Letras, Noemí Batista Maymús
Adreça: c/ Cuesta, 8, Lledó, Teruel, Espanya
Telèfon: 685317997
Email: info@casadelasletras.es
Pàgina web: https://www.casadelasletras.es

Com pot presentar una reclamació?
A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agencia Española de Protección de Datos
C/ Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid) España
Email: info@agpd.es
Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

9. CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L’acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i acceptació” de la nostra Política de Privacitat.

POLÍTICA DE COOKIES

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Responsable: Casa de las Letras, Noemí Batista Maymús
Adreça: c/ Cuesta, 8, Lledó, Teruel, Espanya
Telèfon: 685317997
Email: info@casadelasletras.es
Pàgina web: https://www.casadelasletras.es
Activitat: Casa rural d’allotjament turístic

INFORMACIÓ I  TERMINOLOGIES
Les cookies són arxius petits que les pàgines web, botigues online, intranets, plataformes en línia o similars, s’emmagatzemen en el navegador de l’usuari que les visita i resulten necessaries per aportar a la navegació web innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius.

La següent informació dels tipus possibles de cookies ajuda a comprendre millor les funcions que fan possible:

Cookies de sessió:
Són cookies temporals que romanen en l’espai de galetes del seu equip fins que tanca el navegador, de manera que cap queda registrada en el disc de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies serveixen per fer possible la gestió operativa amb cada un dels usuaris que està accedint de forma simultània a la web.

Cookies persistents:
Són cookies que romanen emmagatzemades en l’espai de les cookies del seu equip un cop tancat el navegador, i que tornarà a consultar aquesta pàgina web la propera vegada que accedeixi a ella per recordar informació que faciliti la navegació (accedir directament al servei sense necessitat de fer el procés de connexió) o la prestació d’un servei comercial (oferir aquells productes o serveis relacionats amb anteriors visites).

Les cookies intercanviades en navegar per una pàgina web poden ser:

Cookies d’origen o pròpies:
Són cookies generades per la pròpia pàgina web que s’està visitant.

Cookies de tercers:
Són cookies que es reben en navegar per aquesta pàgina web, però que han estat generades per un tercer servei que es troba allotjat en ella. Un exemple pot ser la cookie emprada per un anunci o banner de publicitat que es troba a la pàgina web que visitem. Un altre pot ser la cookie emprada per un comptador de visitants contractat per la pàgina web que visitem.

Les cookies poden ser usades per a:

Fins tècnics:
Són les anomenades també “estrictament necessàries”. Permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts de accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Personalització:
Fan possible que cada usuari pugui configurar aspectes com el llenguatge en què desitja veure la pàgina web, formats de visualització, etc.

Anàlisi o rendiment:
Permeten mesurar el nombre de visites i criteris de navegació de diferents àrees del web, aplicació o plataforma i ens permet elaborar perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi dels dades d’ús recollides que fan els usuaris del servei.

Publicitat:
Permeten implementar paràmetres d’eficiència en la publicitat oferida a les pàgines web.

Publicitat comportamental:
Permeten implementar paràmetres d’eficiència en la publicitat oferida a les pàgines web, basats en informació sobre el comportament dels usuaris obtingut a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix .

DETALL DE COOKIES UTILITZADES
El lloc web de Casa de lasLetras utilitza cookies per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l’usuari, així com la recollida d’estadístiques.

SERVEIS DE TERCERS
Addicionalment, Casa de las Letras té presència en portals i serveis de tercers per als quals, si desitja conèixer les condicions de privacitat i ús de cookies, s’han de consultar les polítiques proporcionades pels mateixos:

Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://twitter.com/privacy
Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google+: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Instagram: https://www.facebook.com/policies/cookies/

ACEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE COOKIES
Casa de las Letras mostra informació sobre la seva Política de Cookies a la part inferior de qualsevol pàgina del lloc web amb cada inici de sessió amb l’objecte que vostè sigui conscient.
Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

 • Acceptar les cookies: No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió
 • Modificar la configuració: Podrà obtenir més informació sobre com són les galetes, conèixer la Política de Cookies de Ramaderies Miqueló i modificar la configuració del seu navegador per a restringir o bloquejar les cookies de Ramaderies Miqueló en qualsevol moment. En el cas de restringir o bloquejar les cookies pot veure reduïdes les funcionalitats del web.
 • Seguir navegant o moure per la barra de desplaçament: En aquest cas considerem que accepta el seu ús.

COM MODIFICAR LA CONFIGURACIÓ DE LES COOKIES
Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes de Casa de las Letras o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, la funció de “Ajuda” li mostrarà com fer-ho:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=
FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

A més, també pot gestionar el magatzem de cookies al seu navegador a través d’eines com les següents:
Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/